Wanneer gezondheidsverklaring opsturen:

C of D-rijbewijzen

U wilt uw C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 of D1E rijbewijs halen of verlengen. Dan vult u een Gezondheidsverklaring in en gaat u naar uw bedrijfsarts of gecertificeerde arbodienst.

Wilt u het rijbewijs C1, C, D1 of D, eventueel met aanhanger (E), halen? Of wilt u dat rijbewijs verlengen? Dan moet u ‘rijgeschikt’ zijn. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Dat is belangrijk voor de verkeersveiligheid.

Voor het besturen van vrachtauto’s en bussen gelden natuurlijk strengere regels dan voor bijvoorbeeld auto’s. Als bestuurder van een vrachtauto of bus zit u vaak veel uren op de weg. Ook zijn deze voertuigen vaak groot en zwaar. Dat vergt een extra hoeveelheid verantwoordelijkheid van u. Daarom moet u voor uw praktijkexamen en hierna elke vijf jaar gekeurd worden voor uw rijbewijs C1, C, D1 of D, eventueel met aanhanger (E). En is dit rijbewijs maximaal vijf jaar geldig.

U beantwoordt vragen over uw gezondheid
Om uw rijgeschiktheid goed te beoordelen, stelt het GBR u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen staan op het formulier “Gezondheidsverklaring GDE”. Als uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag, koop dan het formulier “Gezondheidsverklaring met geneeskundig verslag (75+)”.

Keuring door een bedrijfsarts
Stuur de verklaring op met de retour enveloppe waarna het CBR contact met u opneemt

Medische situatie

Vanwege uw medische situatie heeft u een rijbewijs met een beperkte geldigheidsduur. Nu wilt u dat rijbewijs verlengen; ook dan vult u een “gezondheidsverklaring” in.

Het GBR heeft al eerder uw medische situatie bekeken, en heeft toen besloten dat u rijgeschikt bent, maar niet langer dan een bepaalde tijd. Bijvoorbeeld maximaal één jaar, of vijf jaar. Nu is die tijd voorbij en verloopt uw rijbewijs. Als u uw rijbewijs wilt verlengen, beoordeelt het CBR uw rijgeschiktheid opnieuw.

Begin op tijd met uw aanvraag
Om uw rijbewijs te vernieuwen, moet u een gezondheidsverklaring invullen. De beoordeling van uw rijgeschiktheid kan in sommige situaties wel vier maanden duren. Vul dus ruim (vier maanden) van tevoren een gezondheidsverklaring in. Op uw rijbewijs staat wanneer deze verloopt. Ook stuurt de RDW u ongeveer 4 maanden voor uw rijbewijs verloopt een herinneringsbrief.

Nieuwe beoordeling niet altijd nodig
Een gezondheidsverklaring invullen als u uw rijbewijs wil verlengen is niet altijd nodig. Bijvoorbeeld wanneer u een bepaalde onveranderlijke aandoening heeft. In de besluitbrief van het GBR over uw rijgeschiktheid staat of het CBR uw rijgeschiktheid opnieuw dient te beoordelen wanneer u uw rijbewijs verlengt.

Praktijkexamen A, B, BE, T

Wilt u praktijkexamen doen voor een autorijbewijs, eventueel met aanhanger, motor- of T-rijbewijs? Ook dan beoordeelt het CBR of u rijgeschikt bent.. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Dat is belangrijk voor de verkeersveiligheid. Deze regel geldt niet voor brommerrijbewijzen.

Heeft u gezondheidsproblemen of een beperking? Gebruikt u medicijnen die invloed kunnen hebben op hoe u rijdt? In veel gevallen mag u gewoon de weg op. Soms moet u bepaalde maatregelen nemen om te mogen rijden. Bijvoorbeeld een bril dragen. Of uw auto laten aanpassen. Hierin geeft het CBR u advies.

Rijschool CBR Gezondheidsverklaring opsturen

75 jaar en ouder

Uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag, maar u wilt uw rijbewijs verlengen. Dan vult u een gezondheidsverklaring in en gaat u naar een arts.

Om ook na uw 75e te mogen blijven rijden, moet u ‘rijgeschikt’ zijn, Dat wil zeggen: volgens de wet geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Dit is belangrijk voor de verkeersveiligheid. Daarom moet u vanaf uw 75e bij iedere rijbewijsverlenging gekeurd worden. (Deze regel geldt niet voor brommerrijbewijzen.)

De gezondheidsverklaring
Om uw rijgeschiktheid te kunnen beoordelen, stelt het CBR u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen staan op het formulier “gezondheidsverklaring met geneeskundig verslag (75+)”.

Na een vordering

Het CBR heeft uw rijbewijs ongeldig verklaard in een vorderingsprocedure. Nu wilt u opnieuw een rijbewijs aanvragen. Ook dan vult u een gezondheidsverklaring in.

Heeft het CBR uw rijbewijs ongeldig verklaard na een vorderingsprocedure en wilt u deze opnieuw aanvragen? Dan beoordeelt het CBR of u rijgeschikt bent. Rijgeschikt betekend; volgens wettelijke regels geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Vaak staat in de brief die u kreeg bij ongeldig verklaring van uw rijbewijs wanneer u weer een gezondheidsverklaring kunt indienen. Weet u niet zeker of u al een gezondheidsverklaring kunt indienen, raadpleeg dan onze klantenservice. Zij kunnen u adviseren.

Twijfel aan rijgeschiktheid

U heeft een rijbewijs. Maar u twijfelt of u nog in staat bent om veilig te rijden. Dan vult u een gezondheidsverklaring in.

U heeft een geldig rijbewijs, maar u twijfelt of u nog in staat bent om veilig te rijden, omdat uw situatie veranderd is. U heeft bijvoorbeeld de diagnose diabetes gekregen, een oogoperatie gehad, of u kunt uw arm slechts beperkt gebruiken. Dan is het belangrijk dat u laat onderzoeken of u nog wel ‘rijgeschikt’ bent. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat te rijden.

Weet u niet zeker of u nog wel veilig en verantwoord kunt rijden, en u gaat toch de weg op en veroorzaakt een ongeluk? Dan kunt u in bepaalde gevallen aansprakelijk gesteld worden.